O nás

generator ozonu


DEZINFEKCE GENERÁTOREM OZÓNU

Výhody dezinfekčního zákroku ozonovými generátory:

 • jedná se o suchý proces, a proto nepoškodí např. dokumenty
 • vzhledem k tomu, že jde o dezinfekci v plynném skupenství, dostane se i do malých zákoutí
 • likviduje viry včetně coronavirů
 • likviduje roztoče, proto je vhodné pro alergiky
 • likviduje i pavouky, mouchy, larvy, červy atd.
 • odstraňuje nebo minimalizuje zápach z vlhkosti, cigaret, plísně, spáleného oleje, domácích zvířat aj.
 • plísně
 • bakterie
 • mikroorganismy 
 • zápach po kuřácích,zvířatech a tekutinách
 • ostatní ( Covid-19, SARS-CoV-2)

Dezinfekce ozónem je vhodná pro :

 • automobily a autoklimatizace
 • byty po výskytu koronaviru nebo při podezření na výskyt
 • byty postižené plísní !!! 
 • hotelové pokoje
 • kanceláře
 • školy, školky
 • ordinace lékaře
 • kuchyně
 • sklepní místnosti a suterénní byty

Ozón se nachází přirozeně v okolním prostředí. Jeho molekula se skládá ze tří atomů kyslíku (O3) „aktivní kyslík“ Pokud ovšem překročí určitou míru koncentrace začne být silně antioxidační a dezinfekční. Účinkuje 3000x rychleji než chlór . Třetí atom kyslíku způsobuje, že ozon je extrémně reaktivní, snadno váže na jiné molekuly. Když se zápachy, bakterie nebo viry setkají s ozonem, nastanou oxidační reakce a obě strany jsou zničeny. Ozon se v zásadě vrací zpět na kyslík. Proto je šetrný k životnímu prostředí.


– PŘIJEDEME MY K VÁM –

Jste z Libereckého kraje a okolí ?  Máte zájem o dezinfekci ozonem bytu, domu, firmy nebo automobilů ?

Váš vzkaz nám můžete zanechat zde : odeslat dotaz

E-mail: info@dezinfekceozonem.com

Nebo volejte na tel.č.  :  720 376 441

Facebook :  Tomáš Veselý

DezinfekceOzonem.com


Čas potřebný na dezinfekci ozonem  :

Přibližně 20-30 minut pro osobní vozidla dle velikosti + odvětrání.

Přibližně 30-35 minut pro karavany a dodávky + čas nutný pro odvětrání.

Přibližně 25-40 minut pro místnost nebo menší byt + čas nutný pro odvětrání (použití více generátoru současně).

Přibližně  35-60 minut byt střední  a větší byt nebo dům  (nutné použít více generátorů současně) + čas nutný pro odvětrání.


Ozón (O3) je přírodní plyn a přirozeně se vyskytuje ve stratosféře ve výšce 25-35 km nad hladinou moře, kde tvoří tzv. ozonovou vrstvu, která chrání Zemi před dopadem ultrafialového záření. Vzduch, který běžně dýcháme obsahuje kyslík ve stabilní formě O2 (dva atomy kyslíku), ozon O3 obsahuje tři atomy kyslíku, tedy o jeden atom kyslíku více, proto se ozon někdy nazývá aktivní kyslík. Ozon se v přírodě přirozeně vyskytuje v horských oblastech, u moře nebo ve vzduchu při letní bouřce po které můžeme cítit jeho charakteristickou vůni. OZON má velmi silé oxidační schopnosti a silný dezinfekční účinek, proto se využívá v mnoha různých oborech lidské činnosti, např. při úpravě vody (pitné, užitkové, odpadní, atd.), úpravě vzduchu (odstranění zápachu, dezinfekce, atd.), v potravinářském, textilním průmyslu a dalších. 

Vznik ozonu je podmíněn existencí volného atomu kyslíku, který lze získat rozštěpením stabilní dvouatomové kyslíkové molekuly. Toho lze dosáhnout dodáním dostatečného množství energie například ultrafialovým slunečním zářením nebo vysokonapěťovými výboji při bouřce. Po rozštěpení molekuly O2 dochází následně k rekombinačnímu procesu, kdy se volné atomy kyslíku seskupují zpět do dvouatomové kyslíkové molekuly, přičemž některé atomy se seskupí do volné vazby o třech atomech kyslíku. Tato molekula byla pojmenována ozon. Molekula ozonu O3 je nestabilní a po určité době se rozpadá na molekulu O2 a atom O. Samotný kyslíkový atom je velmi reaktivní. Díky této nestabilitě je ozón velmi silné oxidační činidlo.

V přírodě ozon vzniká:  v atmosféře při bouřce vysokým napětím a výboji (blesky). Slunečním zářením, zejména ultrafialovým. Fotochemicky za současného působení smogu a záření.

Technicky lze ozon vyrobit:   vysokonapěťovými výboji ve vzduchu nebo v kyslíku. Ultrafialovými výbojkami (horské slunce). Pomocí plazmy. OZON je velmi nestabilní a není možné ho skladovat, proto se musí vyrábět na místě potřeby.


Ozon je účinný v boji s viry, bakteriemi, plísněmi i parazity

OZON má mimořádně velkou mikrobiocidní účinnost. Když je správně aplikován, je schopen likvidovat většinu známých bakterií, virů, parazitů i plísní.

Navíc se ozon rozkládá na kyslík a nezanechává žádné vedlejší produkty svého působení. Je to velmi účinný, ekologicky přijatelný dezinfekční prostředek pro vzduch i vodu. Z těchto důvodů je ideálním dezinfekčním prostředkem. Pro tyto své schopnosti a zdravotní nezávadnost je oblíben zejména v potravinářském průmyslu při zpracování potravin a nápojů.

Ozon je o mnoho účinnější než chlór nebo bróm (používá se v USA) – látky běžně používané na úpravu vody. Je několinásobně účinnější než UV záření, běžně používané pro dezinfekci ovzduší. Ozon má navíc tzv. dezodorační efekt, což má za následek rozklad zapáchajících látek a tím redukci zápachu.

OZON je velmi nestabilní a není možné ho skladovat, proto se musí vyrábět na místě potřeby.

Mikroorganismy, které je ozon schopen likvidovat:  seznam zde   


Stránky jsou zatím ve výstavbě, na budování firmy se úspěšně pracuje ….