Co je ozon

Ozón se nachází přirozeně v okolním prostředí. Jeho molekula se skládá ze tří atomů kyslíku (O3) „aktivní kyslík“ Pokud ovšem překročí určitou míru koncentrace začne být silně antioxidační a dezinfekční. Účinkuje 3000x rychleji než chlór . Třetí atom kyslíku způsobuje, že ozon je extrémně reaktivní, snadno váže na jiné molekuly. Když se zápachy, bakterie nebo viry setkají s ozonem, nastanou oxidační reakce a obě strany jsou zničeny. Ozon se v zásadě vrací zpět na kyslík. Proto je šetrný k životnímu prostředí.

Ozón (O3) je přírodní plyn a přirozeně se vyskytuje ve stratosféře ve výšce 25-35 km nad hladinou moře, kde tvoří tzv. ozonovou vrstvu, která chrání Zemi před dopadem ultrafialového záření. Vzduch, který běžně dýcháme obsahuje kyslík ve stabilní formě O2 (dva atomy kyslíku), ozon O3 obsahuje tři atomy kyslíku, tedy o jeden atom kyslíku více, proto se ozon někdy nazývá aktivní kyslík. Ozon se v přírodě přirozeně vyskytuje v horských oblastech, u moře nebo ve vzduchu při letní bouřce po které můžeme cítit jeho charakteristickou vůni. OZON má velmi silé oxidační schopnosti a silný dezinfekční účinek, proto se využívá v mnoha různých oborech lidské činnosti, např. při úpravě vody (pitné, užitkové, odpadní, atd.), úpravě vzduchu (odstranění zápachu, dezinfekce, atd.), v potravinářském, textilním průmyslu a dalších. 

Vznik ozonu je podmíněn existencí volného atomu kyslíku, který lze získat rozštěpením stabilní dvouatomové kyslíkové molekuly. Toho lze dosáhnout dodáním dostatečného množství energie například ultrafialovým slunečním zářením nebo vysokonapěťovými výboji při bouřce. Po rozštěpení molekuly O2 dochází následně k rekombinačnímu procesu, kdy se volné atomy kyslíku seskupují zpět do dvouatomové kyslíkové molekuly, přičemž některé atomy se seskupí do volné vazby o třech atomech kyslíku. Tato molekula byla pojmenována ozon. Molekula ozonu O3 je nestabilní a po určité době se rozpadá na molekulu O2 a atom O. Samotný kyslíkový atom je velmi reaktivní. Díky této nestabilitě je ozón velmi silné oxidační činidlo.

V přírodě ozon vzniká:  v atmosféře při bouřce vysokým napětím a výboji (blesky). Slunečním zářením, zejména ultrafialovým. Fotochemicky za současného působení smogu a záření.

Technicky lze ozon vyrobit:   vysokonapěťovými výboji ve vzduchu nebo v kyslíku. Ultrafialovými výbojkami (horské slunce). Pomocí plazmy. OZON je velmi nestabilní a není možné ho skladovat, proto se musí vyrábět na místě potřeby.

Co je ozón a jeho vlastnosti : 

Ozon (03) je modrý plyn s hustotou vyšší než vzduch, což z něj činí ideální dezinfekční prostředek pro vzduch i vodu. Zabíjí jednotlivé a mnohobuněčné organismy s nízkou buněčnou specializací, tj. bakterie, viry (včetně COVID-19, SARS) nebo plísně a pachy ( včetně kouře). Nutná doba dezinfekce je 30 – 120 minut, dle velikosti prostoru, po této době si můžete užít čerstvý vzduch a místnost bez nežádoucích plísní, virů a bakterií. Až dosud nebylo vědecky potvrzeno, že by se o jakémkoli mikroorganismu ukázalo, že je imunní vůči dezinfekčnímu účinku ozonu. Nemá vedlejší účinky oproti chemickým dezinfekcím. Dezinfikuje suchou cestou bez zápachu. Zároveň dezinfikuje veškeré vybavení umístěné v místnosti (není nutno jednotlivé vybavení místnosti zvlášť dezinfikovat).  Je šetrný k životnímu prostředí !

O Z O N – O3
má obrovský oxidační potenciál, protože je :

  • 50x krát účinnější než chlór (Cl)
  • 3000x krát rychlejší než chlór (Cl)
  • 25x krát účinnější než kyselina chloritá (NOCl)
  • 5000x krát účinnější než chloramín (NH2Cl)
  • 2500x krát účinnější než chlórnan (OCl)
Jedna odpověď

  1. Adam napsal:

    Zajímavý web, až budu potřebovat tak se určitě ozvu !

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *